Tystiolaeth a barn

Pam mae pobl yn meddwl bod tynnu barn allan o’u tîn yn gywerth â cheisio deall tystiolaeth gwyddonol?

A pham mae pobl yn dyfalbarhau i feddwl bod yr hawl i fynegi barn yn meddwl yr hawl i fynegi barn heb gael eich herio ynglŷn â’r barn hwnnw? Weithiau mae rhywun fel Galileo yn sefyll fyny ac yn herio’r consensws, ac yn cael eu camdrin—er mai nhw sy’n gywir, nid y consensws. Ond yn amlach, y pobl sy’n darlunio’u hunain fel hereticiaid sydd yn anghywir. Sut y gallwn ni wahaniaethu rhyngddynt? Y rhai sy’n talu mwy o sylw i dystiolaeth ac yn gwybod sut i’w deall yw’r rhai i ddilyn. Weithiau maen nhw’n gwneud camgymeriadau, ond mae’r rhai sy’n anwybyddu’r tystiolaeth yn gwneud llawer mwy.

Ond mae pawb yn gwneud camgymeriad weithiau. Ac mae’n well i’r pobl sydd o blaid y consensws beidio â gweiddi “heretic” yn rhy groch chwaith…

Advertisements

1 Comment

Filed under Advice, Sexuality and gender, Thoughts and rants

One response to “Tystiolaeth a barn

  1. Pingback: Iaith/language | Garic Gymro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s